Privatlivspolitik

FORORD

For os begynder et samarbejde baseret på tillid i det små. For os indebærer det naturligvis, at vi beskytter dine data lige fra starten. Med denne databeskyttelseserklæring vil vi derfor gerne informere dig om typen, omfanget og formålet med behandlingen af dine personlige data, som genereres, når du besøger vores websted, og som delvis bruges af os til at gøre vores tilbud så behageligt som muligt for vores kunder.

Vi følger bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR), den tyske føderale databeskyttelseslov (herefter: BDSG) og den tyske telemedielov (herefter: TMG).

1. Databeskyttelse i overblik

GENEREL INFORMATION

De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, som du kan identificeres personligt med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

DATAINDSAMLING PÅ DENNE HJEMMESIDE

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne privatlivspolitik.
Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

HVAD BRUGER VI DINE DATA TIL?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.
Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

ANALYSEVÆRKTØJER OG VÆRKTØJER FRA TREDJEPARTSUDBYDERE

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

2. HOSTING AF NETCUP

Vi hoster vores hjemmeside hos Netcup. Udbyderen er netcup GmbH, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe (i det følgende benævnt Netcup).

Detaljer kan findes i Netcup’s privatlivspolitik: https://www.netcup.de/kontakt/datenschutzerklaerung.php.

Brugen af Netcup er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Vi har en legitim interesse i at sikre, at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.
Behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. GENERELLE BEMÆRKNINGER OG OBLIGATORISKE OPLYSNINGER

DATABESKYTTELSE

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det gøres.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. når man kommunikerer via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

NOTE OM DET ANSVARLIGE ORGAN

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

Pflanzensofort GmbH
Rothenschlatt 2
D – 26203 Wardenburg
info@hahnenklee-ferienchalets.de
www.hahnenklee-ferienchalets.de
Tlf: +49 4407 917 020

Repræsenteret af:

Tim Staab, Bilen Aytan
Amtsretten i Oldenburg HRB 214035
Moms-ID nr. DE323294891

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

OPBEVARINGSPERIODE

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, vil dine personlige data forblive hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at gemme dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletning finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

GENERELLE OPLYSNINGER OM RETSGRUNDLAGET FOR DATABEHANDLING PÅ DENNE HJEMMESIDE

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. a GDPR og art. 9 para. 2 lit. a GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data i henhold til art. 9 stk. 1 GDPR behandles. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personlige data til tredjelande udføres databehandling også på grundlag af artikel 49, stk. 1 liter. a GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. 1 TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6 para. 1 liter. c GDPR. Databehandlingen kan også være baseret på vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 liter. f DSGVO skal udføres. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

NOTE OM DATAOVERFØRSEL TIL USA OG ANDRE TREDJELANDE

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at disse lande ikke kan garantere et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personlige data til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

TILBAGEKALDELSE AF DIT SAMTYKKE TIL DATABEHANDLING

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD INDSAMLING AF DATA I SÆRLIGE TILFÆLDE OG MOD DIREKTE REKLAME (ART. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VÆGTIGE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL, AT RETSKRAV KAN FASTLÆGGES, GØRES GÆLDENDE ELLER FORSVARES (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING, HVILKET OMFATTER PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).
RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE TIL DEN KOMPETENTE TILSYNSMYNDIGHED

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse. Retten til at appellere eksisterer, uden at det berører andre administrative eller retslige midler.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- ELLER TLS-KRYPTERING

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

KRYPTEREDE BETALINGSTRANSAKTIONER PÅ DENNE HJEMMESIDE

Hvis der er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer til autorisation af direkte debitering) efter indgåelsen af en kontrakt, der skal betales for, er disse data nødvendige for betalingsbehandling.

Betalingstransaktioner via de sædvanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan de betalingsdata, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

OPLYSNINGER, SLETNING OG RETTELSE

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om persondata.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål. Retten til begrænsning af behandling findes i følgende tilfælde:

Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe gennemgangen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
Hvis behandlingen af dine personlige data var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
Hvis du gør indsigelse i henhold til art. 21 stk. 1 GDPR, skal der findes en balance mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

INDSIGELSE MOD REKLAME-E-MAILS

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata offentliggjort i forbindelse med aftrykspligten til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af dette websted forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.

4. DATAINDSAMLING PÅ DENNE HJEMMESIDE

COOKIES

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og beskadiger ikke din enhed. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsfirmaet (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. 1 liter. f GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

I det omfang cookies anvendes af tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere dig separat om dette i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

KONTAKTFORMULAR

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

FORESPØRGSEL VIA E-MAIL, TELEFON ELLER FAX

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6 para. 1 liter. b GDPR, for så vidt som din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirkede.

5. ANALYSEVÆRKTØJER OG REKLAME

GOOGLE TAG MANAGER

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, der giver os mulighed for at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores hjemmeside. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og foretager ingen selvstændige analyser. Den bruges kun til at administrere og vise de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA.

Brugen af Google Tag Manager er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sit websted. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

GOOGLE ANALYTICS

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Webstedsoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom sidevisninger, besøgslængde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data sammenfattes i et bruger-ID og tildeles den besøgende på websitets respektive slutenhed.

Vi kan også bruge Google Analytics til bl.a. at registrere dine muse- og scrollbevægelser og klik. Google Analytics bruger også forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede dataregistreringer og bruger maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af denne hjemmeside, overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der.

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plug-in, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.
Google Analytics-måling af e-handel

Denne hjemmeside bruger funktionen “måling af e-handel” i Google Analytics. Ved hjælp af e-handelsmåling kan webstedsoperatører analysere de besøgendes købsadfærd for at forbedre deres online marketingkampagner. Oplysninger som afgivne ordrer, gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning til køb af et produkt registreres. Disse data kan sammenfattes af Google under et transaktions-ID, der er tildelt den respektive bruger eller dennes enhed.

GOOGLE ADS

Hjemmesidens operatør bruger Google Ads. Google Ads er et onlineannonceringsprogram fra Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Desuden kan der vises målrettede annoncer baseret på de brugerdata, der er tilgængelige hos Google (f.eks. lokaliseringsdata og interesser) (målgruppemålretning). Som webstedsoperatører kan vi evaluere disse data kvantitativt ved f.eks. at analysere, hvilke søgetermer der førte til visning af vores reklamer, og hvor mange reklamer der førte til tilsvarende klik.

Brugen af Google Ads er baseret på Art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter og tjenester så effektivt som muligt.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

GOOGLE REMARKETING

Dette websted bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer din brugeradfærd på vores hjemmeside (f.eks. klik på bestemte produkter) for at klassificere dig i bestemte reklamemålgrupper og derefter vise passende reklamemeddelelser til dig, når du besøger andre online-tilbud (remarketing eller retargeting).

Desuden kan de reklamemålgrupper, der oprettes med Google Remarketing, forbindes med Googles funktioner på tværs af enheder. På denne måde kan interessebaserede, personaliserede reklamebudskaber, der er tilpasset dig afhængigt af din tidligere brug og surfadfærd på en slutenhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af dine slutenheder (f.eks. tablet eller pc).

Hvis du har en Google-konto, kan du gøre indsigelse mod personaliseret annoncering ved at klikke på følgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Brugen af Google Remarketing er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter så effektivt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelser kan findes i Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

GOOGLE KONVERTERINGSSPORING

Denne hjemmeside bruger Google Conversion Tracking. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjælp af Googles konverteringssporing kan Google og vi se, om brugeren har udført bestemte handlinger. For eksempel kan vi analysere, hvilke knapper på vores hjemmeside der klikkes på hvor ofte, og hvilke produkter der ses eller købes særligt ofte. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistikker. Vi finder ud af det samlede antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og hvilke handlinger de har foretaget. Vi modtager ingen oplysninger, som vi kan bruge til at identificere brugeren personligt. Google bruger selv cookies eller lignende genkendelsesteknologier til identifikationsformål.

Brugen af Google Conversion Tracking er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Conversion Tracking i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

FACEBOOK PIXEL

Denne hjemmeside bruger Facebooks pixel til at måle konverteringer. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

På den måde kan man spore de besøgendes adfærd, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesmæssige formål og optimere fremtidige annonceringstiltag.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside; vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til sine egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik for brug af data. Det gør det muligt for Facebook at placere reklamer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Brugen af Facebook-pixels er baseret på art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive reklameforanstaltninger, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I det omfang personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af data og overførsel af dem til Facebook. Den behandling, der udføres af Facebook efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, blev fastlagt i en aftale om fælles behandling. Du kan finde ordlyden af aftalen på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give databeskyttelsesoplysningerne, når du bruger Facebook-værktøjet, og for sikker implementering af værktøjet på vores hjemmeside i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkter. Du kan gøre de registreredes rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, direkte over for Facebook. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunktionen “Custom Audiences” i indstillingerne for annoncer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal være logget ind på Facebook for at gøre dette.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på hjemmesiden for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. NYHEDSBREV

NYHEDSBREVSDATA

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi bruger udbydere af nyhedsbrevstjenester, som er beskrevet nedenfor, til at behandle nyhedsbrevet.

RAPIDMAIL

Denne hjemmeside bruger Rapidmail til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail er en tjeneste, der bl.a. kan bruges til at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. De data, du indtaster med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, gemmes på Rapidmails servere i Tyskland.
Dataanalyse af Rapidmail

Med henblik på analyse indeholder de e-mails, der sendes med Rapidmail, en såkaldt “sporingspixel”, som opretter forbindelse til Rapidmail-serverne, når e-mailen åbnes. På den måde kan det fastslås, om en nyhedsbrevsbesked er blevet åbnet.

Vi kan også bruge Rapidmail til at afgøre, om og hvilke links i nyhedsbrevet, der klikkes på. Alle links i e-mailen er såkaldte sporingslinks, hvor dine klik kan tælles. Hvis du ikke ønsker at blive analyseret af Rapidmail, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi giver et link til dette formål i hvert nyhedsbrev.

Du kan finde ud af mere om Rapidmails analysefunktioner på følgende link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.
Juridisk grundlag

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Lovligheden af den databehandling, der allerede er udført, forbliver upåvirket af annulleringen.

OPBEVARINGSPERIODE

De data, du giver os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os eller udbyderen af nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, og slettes fra distributionslisten, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet. Data, der gemmes af os til andre formål, forbliver upåvirket af dette.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og sammenkøres ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaring på den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

For yderligere oplysninger henvises til Rapidmails oplysninger om datasikkerhed på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

ORDREBEHANDLING

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler de personlige data for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

7. PLUGINS OG VÆRKTØJER

GOOGLE WEB FONTS (LOKAL HOSTING)

Dette websted bruger såkaldte webfonts fra Google til standardiseret visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE MAPS

Dette websted bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med det formål at standardisere visningen af skrifttyper. Når du åbner Google Maps, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache for at vise tekster og fonte korrekt.

Brugen af Google Maps sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 para. 1 liter. f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 para. 1 liter. a GDPR og § 25 para. 1 TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens slutenhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. UDBYDERE AF E-HANDEL OG BETALING

BEHANDLING AF DATA (KUNDE- OG KONTRAKTDATA)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at etablere, indhold eller ændring af det juridiske forhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren.

De indsamlede kundedata slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

DATAOVERFØRSEL VED INDGÅELSE AF EN KONTRAKT OM TJENESTER OG DIGITALT INDHOLD

Vi overfører kun personlige data til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontraktbehandling, f.eks. til det kreditinstitut, der er ansvarligt for at behandle betalinger.

Yderligere overførsel af data vil ikke finde sted eller vil kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data vil ikke blive videregivet til tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1 liter. b GDPR, som tillader behandling af data med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

ONEPAGEBOOKING / HOTEL NET-LØSNINGER

Til online værelsesreservationer bruger vi bookingsystemet OnePageBooking fra HotelNetSolutions GmbH (HNS), Genthiner Straße 8, 10785 Berlin. Når du klikker på knappen “Book nu til den bedste pris”, åbnes en ny fane, som omdirigerer dig til OnePageBookings hjemmeside.

Dine personlige data vil blive videresendt til HNS og behandlet. Dataene gemmes og behandles med det formål at behandle din booking og din autentificering. I tilfælde af en booking vil dataene blive gemt i 10 år i overensstemmelse med opbevaringsperioderne i henhold til handels- og skattelovgivningen. Yderligere oplysninger om vilkår for brug og databeskyttelse og den mulige bestilling af tredjeparter til databehandling af HotelNetSolutions kan findes på: https://hotelnetsolutions.de/Datenschutz/

ORDREBEHANDLING

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, og som sikrer, at den dataansvarlige kun behandler de personlige data for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

9. EGNE TJENESTER

HÅNDTERING AF ANSØGERDATA

Vi giver dig mulighed for at ansøge hos os (f.eks. via e-mail, post eller online ansøgningsformular). Nedenfor informerer vi dig om omfanget, formålet og brugen af dine personlige data, der indsamles som en del af ansøgningsprocessen. Vi forsikrer dig om, at indsamling, behandling og brug af dine data udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og alle andre lovbestemmelser, og at dine data vil blive behandlet strengt fortroligt.

OMFANG OG FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Hvis du sender os en ansøgning, behandler vi dine tilknyttede personoplysninger (f.eks. kontakt- og kommunikationsdata, ansøgningsdokumenter, notater fra samtaler osv.) i det omfang, det er nødvendigt for beslutningen om at etablere et ansættelsesforhold. Retsgrundlaget for dette er § 26 BDSG under tysk lov (indledning af et ansættelsesforhold), Art. 6 para. 1 liter. b GDPR (generel kontraktindledning) og – hvis du har givet dit samtykke – Art. 6 para. 1 liter. a GDPR. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dine personoplysninger vil kun blive videregivet inden for vores virksomhed til personer, der er involveret i behandlingen af din ansøgning.

Hvis ansøgningen er vellykket, vil de data, du har indsendt, blive behandlet på grundlag af § 26 BDSG og Art. 6 para. 1 liter. b GDPR med det formål at implementere ansættelsesforholdet i vores databehandlingssystemer.
Periode for opbevaring af data

Hvis vi ikke kan give dig et jobtilbud, du afviser et jobtilbud eller trækker din ansøgning tilbage, forbeholder vi os retten til at opbevare de data, du har indsendt, på grundlag af vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR) i op til 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen (afvisning eller tilbagetrækning af ansøgningen). Derefter slettes dataene, og de fysiske ansøgningsdokumenter destrueres. Opbevaringen tjener især som bevismateriale i tilfælde af en retstvist. Hvis det er indlysende, at dataene er nødvendige efter udløbet af perioden på 6 måneder (f.eks. på grund af en forestående eller verserende retstvist), slettes dataene først, når formålet med yderligere opbevaring ikke længere er relevant.

Længere opbevaring kan også finde sted, hvis du har givet dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), eller hvis lovbestemte opbevaringsforpligtelser forhindrer sletning.
Inklusion i ansøgerpuljen

Hvis vi ikke giver dig et jobtilbud, har du måske mulighed for at blive en del af vores ansøgerpool. Hvis du bliver accepteret, vil alle dokumenter og oplysninger fra din ansøgning blive overført til ansøgerpuljen, så du kan blive kontaktet i tilfælde af passende ledige stillinger.

Optagelse i ansøgerpoolen er udelukkende baseret på dit udtrykkelige samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Det er frivilligt at afgive samtykke, og det er ikke relateret til den aktuelle ansøgningsproces. Den registrerede kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes oplysningerne uigenkaldeligt fra ansøgerdatabasen, forudsat at der ikke er nogen juridisk grund til at beholde dem.

Data fra ansøgerpoolen slettes uigenkaldeligt senest to år efter, at samtykke er givet.
Status og ændring af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er dateret februar 2022 og er den aktuelle version. På grund af videreudviklingen af vores hjemmeside og tilbud samt juridiske krav kan det dog til enhver tid blive nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik.

Grundlag for privatlivspolitikken: eRecht24